Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas Ing. Ľubomírovi Fiedlerovi, so sídlom Trnkova 144, 628 00 Brno, IČO: 10549935 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) spracovával tieto osobné údaje:

meno a priezvisko,
e-mail,
telefónne číslo,
adresa,
ďalšie osobné údaje potrebné na naplnenie stanoveného účelu.
Osobné údaje budú spracovávané iba v rozsahu a za účelom nevyhnutného pre:

príjem a vybavovanie otázok z kontaktných formulárov,
príjem a vybavovanie dopytov a objednávok na služby a produkty spoločnosti a
iných otázok návštevníkov webových stránok www.avova.cz,
evidenciu vhodných uchádzačov o zamestnanie (ako potenciálneho zamestnanca).
Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu maximálne 3 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť, a to písomnou formou napríklad zaslaním emailu na adresu alebo listu na kontaktné údaje firmy Ing. Ľubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, a tretej strane sú poskytované iba údaje potrebné na splnenie ich účelu (napr. dopravcovi je potrebné poskytnúť meno, adresu a telefón za účelom doručenia objednávky z eshopu).

Osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne, sú presné a pravdivé.

K osobným údajom budú mať prístup len poverení zamestnanci.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť,
požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
V Brne 16. apríla 2018

×

TOP
Potrebujete poradiť?
2000 znakov vľavo